• Trang Chủ
  • BAO CAO SU BỊ TUỘT MỘT NỬA CÓ THAI KHÔNG?

BAO CAO SU BỊ TUỘT MỘT NỬA CÓ THAI KHÔNG?

{Gỡ rối} Bao cao su bị tuột một nửa có thai được không?

Trong tuần vừa qua, hòm thư phòng khám nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc về những vấn đề sức khỏe sinh sản. Bạn H. Phúc (Vĩnh Yên...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !