• Trang Chủ
  • CHI PHÍ VÁ MÀNG TRINH HẾT BAO NHIÊU?

CHI PHÍ VÁ MÀNG TRINH HẾT BAO NHIÊU?

Vá màng trinh là như thế nào?

Màng trinh là một lớp màng mỏng ở gần cửa âm đạo. Lớp màng này sẽ rất dễ bị rách hoặc tổn thương khi có những tác động mạnh như...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !