• Trang Chủ
  • DẤU HIỆU DÀI BAO QUY ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

DẤU HIỆU DÀI BAO QUY ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

Dấu hiệu dài bao quy đầu là gì? Có quan hệ tình dục được không?

Dài bao quy đầu không phải là một bệnh lý quá xa lạ đối với cánh mày râu. Tuy nhiên những thông tin, kiến thức về nó thì chưa hẳn...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !