• Trang Chủ
  • DÙNG BAO CAO SU CÓ KHẢ NĂNG MANG THAI KHÔNG?

DÙNG BAO CAO SU CÓ KHẢ NĂNG MANG THAI KHÔNG?

Dùng bao cao su có khả năng mang thai không?

Bao cao su là một phương pháp tránh thai được được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên dùng Dùng bao cao su có khả năng mang thai...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !