• Trang Chủ
  • KHÍ HƯ BẤT THƯỜNG LÀ BỆNH GÌ?

KHÍ HƯ BẤT THƯỜNG LÀ BỆNH GÌ?

KHÍ HƯ BẤT THƯỜNG LÀ BỆNH GÌ?

Khí hư là một hiện tượng bình thường ở nữ giới khi đã bước vào độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, bất kỳ các bất thường nào của khí hư...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !