• Trang Chủ
  • KHÔNG CÓ TINH TRÙNG CÓ CHỮA ĐƯỢC KHÔNG?

KHÔNG CÓ TINH TRÙNG CÓ CHỮA ĐƯỢC KHÔNG?

Không có tinh trùng là gì?

Không có tinh trùng (hay còn được gọi là tình trạng vô tinh) là hiện tượng không có tinh trùng trong tinh dịch. Được kết luận sau khi đã thực...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !