• Trang Chủ
  • PHƯƠNG PHÁP CẮT HẸP BAO QUY ĐẦU HIỆU QUẢ – AN TOÀN?

PHƯƠNG PHÁP CẮT HẸP BAO QUY ĐẦU HIỆU QUẢ – AN TOÀN?

CẮT HẸP BAO QUY ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

Hẹp bao quy đầu là tình trạng bao quy đầu quá dài và bóp nghẹt phần đầu dương vật. Thông thường, tình trạng hẹp bao quy đầu thường được giải...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !