• Trang Chủ
  • QUAN HỆ NGOÀI QUẦN ÁO NHƯ THẾ NÀO CHO AN TOÀN?

QUAN HỆ NGOÀI QUẦN ÁO NHƯ THẾ NÀO CHO AN TOÀN?

Quan hệ ngoài quần áo có thai không? (Bác sĩ chuyên khoa giải đáp)

Bạn H.T. Thu (22 tuổi – Phổ Yên – Thái Nguyên) có câu hỏi như sau:“Em và bạn trai hiện đang là sinh viên đại học năm thứ 3. Trong...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !