• Trang Chủ
  • Thu hẹp âm đạo

THU HẸP ÂM ĐẠO LÀ GÌ?

Hơn 80% bệnh nhân sau khi trải qua đời sống hôn nhân hơn 3 năm trở lên sẽ cảm thấy âm đạo của mình giãn rộng ra một cách đáng...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !